Moderna material

En föreläsning som ger en översikt av textila material med inriktning mot moderna användningsområden för klassiska och nyare fibrer och vad materialet betyder för textila konstruktioner med exempel på moderna textila produkter i vissa fall med multifunktion.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå